11.26.2015

Arnold Arre's Halina Filipina

Whether the author admits it or not, Halina Filipina is actually a good respite from the current crop of superhero/mythology tales in the local graphic novel scene. More than just about the title character, it's also about a beautiful love story between a Filipina-American learning to appreciate her roots and a local who despise things that destroys the Filipino. Together they learn and relearn what it means to be a Filipino. I personally like how Arre portrays "entertainment" as a cure and also a disease of our national consciousness. A simple jab to the jaw of game shows peddling instant high and temporary help just to earn ratings and millions of pesos in product endorsements.

Overall, this book deserves the accolade it currently earns.
Genre: Modern Fiction, Graphic Novel
Rating: 4.5 strands of straw hat

10.30.2015

Sketchy, Doubtful, Incomplete Jottings of J.W. von Goethe

As a derelict reader of philosophy, I can only measure Johann Wolfgang von Goethe's musings on self-deceit, superstition, art, and ambition practically at face value. I imagined arming myself with a spade before reading this edition-- a Penguin books short collection from the German author/philosopher's original Maxims and Reflections (1749-1832) only to realize that I do not need any digging for deeper meanings because the proof is already in the surface. Well-known for his legendary novel Faust, most of Goethe's musings here are obvious to the open eyes.

"Nobody can make judgements about history except those who have experienced history as a part of their own development. This applies to whole nations. The Germans have only been able to judge literature since the point they themselves have had literature."

If he could only survive more than a century later, I am sure he will be thinking of how his countrymen judge their position in the world regarding War and Antisemitism. These next musings are not far from the first:

"Only those people who are both clever and active, who are clear about their own capacities and can use them with moderation and common sense, will really get on in the world as it is."

"Whichever way you look at nature, it is the source of what is infinite."

In general one doesnt need a mind of a genius to agree or disagree with his observations and maxims even if some were obviously outdated and most were flatly acceptable as they are. At the same time I could not consider them nearly as thought-provoking. Goethe's ideas were enjoyable as food for thought, but not so revolutionary.

My final pick from his collection may describe the current state-of-affairs regarding the book reading world, something to think about:

"The most mediocre novel is still better than mediocre readers, indeed the worst novel still participates in some way in the excellence of the genre as a whole."


Genre: Opinion, Maxims
Rating: 3 paintings

9.21.2015

101 Kagila-gilalas na NilalangSadyang napakahusay ang pagkakatimpla ng librong ito ni Edgar Calabia Samar. Sigurado akong sa di kalaunan ay magiging sanggunian ito ng mga baguhan at mga magbabalik-tanaw sa mitolohiyang Pilipino. Mula sa mga lamanlupa na katulad ng Tiyanak, hanggang sa mga aswang, halimaw, bayani, anito, diwata at hanggang sa mga bathala na katulad ni Talagbusaw at Mandarangen, nakakatuwa na makilala sila at malaman ng mambabasa ang karagdagang kaalaman tungkol sa "pangontra" sa mga masasamang nilalang, at sa kabilang dako ang kahalagahan naman ng paniniwala sa mga mabuting nilalang. Palaging mayroong aral na mapupulot sa bawat kuwento ng pagsupil sa kasamaan at  kahit kalaban man o kakampi, lahat sila ay kagila-gilalas.

Kahit na kabataang mambabasa ang pinupuntirya nito, tingin ko ay masisiyahan din kahit mga matatandang mambabasa dahil tiyak na maaalala nila ang mga kuwento ng kanilang Lolo at Lola noon. Ako mismo ay nakaalala ng kuwento ng Tatay ko mula sa mga pahina nito. Kahit na siniksik sa isandaan at isa ang bilang ng mga nilalang sa dami ng aklat na pinagsanggunian, nakakatuwang isipin na mas madami pa dito ang aktuwal na bilang nila. Nagkatalo lang sa kanya-kanyang salin(bersyon), bigkas, at baybayin depende sa pinagmulang tribo ng paniniwala.

Sa henerasyong nahumaling at nalasing sa maka-kanlurang mito ni Harry Potter, mas matimbang pa din ito na maisali sa aklatan ng mga kabataan sapagkat hindi basta basta ang pananaliksik na ginawa ng may akda pati na din ang husay ng pagkakaguhit ng mga dibuhista. Kahit papaano ay binuhay nila ang nakalimutang bahagi ng kulturang Pilipino. Saludo ako sa mga ganitong klase ng proyektong pambata.


Genre: Philippine Mythology, Young Adult
Rating: Apat na kwintas na bawang na nakasabit sa bintana